ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW:
AQUA AEROBIC

W kursie tym uczestniczyć mogą osoby, które posiadają minimum
średnie wykształcenie oraz bardzo dobry stan zdrowia.

Zgłoszenia do udziału w w/w kursie należy kierować telefonicznie pod nr:

600 417 614 lub 665 254 504

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail: sport-tur@wp.pl


W dniu 16.12.2011 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia dla uczestników w/w kursu w Z.S.O. i Z. w Kudowie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 22a. Kandydaci winni przywieźć ze sobą: 2 egzemplarze kserokopii świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej (kserokopia uwierzytelniona) oraz świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu instruktora aqua aerobicu.

 

Koszt kursu: 600 zł
(opłata egzaminacyjna 50 zł)

Zaliczki w wys. 300 zł płatne w najpóźniej
na 7 dni przed rozpoczęciem kursu !!!

 

Planowany termin kursu :
grudzień 2011 r. (patrz załącznik nr 1 <-kliknij)

 

W cenie kursu organizator zapewnia karnety na basen oraz materiały szkoleniowe. Natomiast wyżywienie i zakwaterowanie (dojazdy na zajęcia) pokrywa uczestnik. Warunkiem zaliczenia kursu jest frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego.

 

Zaświadczenia o ukończeniu kursu
będą wydane przez B.U.Sz.-T. "SPORT-TUR" S.C.

 

 

copyright 2010 by Baczmański & Cygan