ORGANIZUJE KURS NA INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ:
CZĘŚĆ OGÓLNA
(PODSTAWY TEORETYCZNE)

Zgłoszenia do udziału w w/w kursie należy kierować telefonicznie pod nr:

600 417 614 lub 665 254 504

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail: sport-tur@wp.pl, strona: www.sport-tur.eu

W dniu 05.06.2010 r. o godz. 9.00 odbędzie się zebranie organizacyjne + zajęcia dla kandydatów do w/w kursu w Z.S.O. i Z. w Kudowie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 22 A. Na zebranie należy dostarczyć: wypełniony formularz zgłoszeniowy (pliki do pobrania), zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestnictwa w kursie, świadectwo ukończenia min. szkoły średniej (2x- ksero uwierzytelnione), zaliczkę 300 zł.

 

Koszt kursu:

500 zł

50 zł -opłata egzaminacyjna


Planowany termin kursu:
05.06.2010r -20.06.2010r.
KURS WEEKENDOWY (PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA)

EGZAMIN: 20.06.2010r.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie
min. średniego wykształcenia!!!


 

 

copyright 2010 by Baczmański & Cygan