ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW
REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ:
NARCIARSTWO ZJAZDOWE


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE + WYKŁADY:

20 LUTY 2010 r. godz. 10.00 w ZSOiZ w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 22a


Na spotkanie organizacyjne należy zabrać:

  • Zdjęcie 3,5/4,5cm (podpisane na odwrocie),

  • Ksero-uwierzytelnione świadectwa min. szkoły średniej (2x),

  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestnictwa w kursie,

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pliki do pobrania).

 

TERMIN KURSU: 20.02 - 21.03.2010 r.

 

MIEJSCE:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

ZIELENIEC wyciągi "NARTORAMY"
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Zieleniec 136


ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

ZSO i Z w Kudowie Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 22a


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Część ogólna - podstawy teoretyczne:

TEORIA: 20, 21, 27, 28 LUTY 2010 r. w godz. 9/10.00 - 18/20.00

oraz 6, 7 MARZEC w godz. 09.00 - 18.00


Część specjalistyczna:

PRAKTYKA: od 8 - 12 MARZEC oraz 15 - 19 MARZEC w godz. 16.00 - 21.00

oraz 13, 14 i 20 MARZEC w godz. 10.00 - 18.00


EGZAMIN KOŃCOWY: 21 MARZEC 2010 r. o godz. 10.00


UWAGA!!!

Z części ogólnej są zwolnieni absolwenci AWF o kierunku: turystyka i rekreacja lub osoby posiadające legitymację instruktora rekreacji ruchowej w innej dyscyplinie. Ewentualnie posiadające zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej-podstawy teoretyczne w rekreacji ruchowej nie później niż 5lat wstecz.

 

KOSZT: 1200 zł - cz. specjalistyczna, 500 zł - cz. ogólna, 50 zł - egzamin

W CENIE ORGANIZATOR ZAPEWNIA KARNETY NA WYCIĄGI.

Legitymacje instruktorskie będą wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

copyright 2010 by Baczmański & Cygan