ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW
REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ:
NARCIARSTWO ZJAZDOWE

 

W kursie tym uczestniczyć mogą osoby, które posiadają
minimum średnie wykształcenie
oraz dobry stan zdrowia

 

Zgłoszenia do udziału w w/w kursie należy kierować telefonicznie
pod nr  600 417 614  lub  665 254 504

lub drogą elektroniczną na adres: sport-tur@wp.pl

 

W dniu 17.12.2011 r. (sobota) o godz. 09.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla uczestników w/w kursu w ZSOiZ w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 22a. Kandydaci winni przywieźć ze sobą: 2 egzemplarze kserokopii świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej, świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu instruktora narciarstwa, zdjęcie legitymacyjne 3,5 x 4,5 cm. Kserokopie muszą być uwierzytelnione.

 

Koszt kursu: 1200 zł - część specjalistyczne

+ 400 zł - część ogółna

Z części ogólnej zwolnione będą osoby posiadające legitymacje
instruktora rekreacji lub świadectwo ukończenia AWF-u
(kierunek: turystyka i  rekreacja).Opłata egzaminacyjna 50 zł.

 

Planowany termin kursu: 02.01.2012 r. - 15.01.2012 r.
(KURS STACJONARNY- możliwość tańszego zakwaterowania 35zł/os.)

 

W cenie kursu organizator zapewnia karnety na wyciągi narciarskie.
Natomiast wyżywienie i zakwaterowanie (dojazdy na zajęcia) pokrywa uczestnik.
Warunkiem zaliczenia kursu jest frekwencja na zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego.

 

Legitymacje instruktorskie będą wydane przez Zarząd Główny TKKF.

 

 

copyright 2010 by Baczmański & Cygan