Biuro Usług Szkoleniowo-Turystycznych
SPORT-TUR
Niepubliczna Placówka
Doskonalenia Zawodowego s.c.

mgr Damian Baczmański 600 417 614
mgr Rafał Cygan 665 254 504

57-350 Kudowa Zdrój
ul. Zdrojowa 16/18/1
e-mail: sport-tur@wp.pl

NIP: 883-182-41-10

BANK PEKAO SA

nr 87 1240 6700 1111 0010 2787 2164

Skontaktuj się z nami