Biuro Usług Szkoleniowo - Turystycznych "SPORT-TUR" z siedzibą w Kudowie Zdroju powstało w czerwcu 2009 r. Jego założycielami byli rdzenni mieszkańcy Ziemii Kłodzkiej Damian Baczmański i Rafał Cygan, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (ZWWF Gorzów Wlkp.). Inicjatorem i promotorem przedsięwzięcia był dr Włodzimierz Puczyński, były dziekan AWF w Gorzowie Wielkopolskim oraz Prezes Biura Usług Szkoleniowych "SPORTKURS", z siedzibą w tymże mieście. Początkowo współpraca polegała na organizowaniu kursów i szkoleń na terenie Dolnego Śląska przy współudziale obu stron. Choroba i częściowa niezdolność do pracy zmusiła dr Puczyńskiego do zaniechania pracy związanej z prowadzeniem szkoleń. Wówczas narodził się pomysł utworzenia Biura Usług Szkoleniowych z poszerzeniem działalności w kierunku turystycznym o nazwie "SPORT-TUR". Wieloletnie doświadczenie i pomoc ze strony dr Puczyńskiego pozwoliły na stosunkowo szybki rozwój Biura i możli- wość organizacji kursów na terenie całej Polski oraz przyczyniły się do stworzenia nowej ścieżki edukacyjnej, opracowanej częściowo na programach autorskich.

Większość kursów organizowanych przez "SPORT-TUR" opartych jest głównie na programach zatwierdzanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, a kwalifikacje wydawane są przez Ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. Niektóre szkolenia prowadzone są w oparciu o programy wewnętrzne (autorskie) lub wymagające zatwierdzenia ze strony Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty z sie- dzibą we Wrocławiu. Pracownicy zatrudnieni podczas realizacji zadań wynikających ze statutu SPORT-TURu to specjaliści danych dziedzin, często wykładowcy uczelni wyższych, bądź trenerzy klas mistrzowskich. Specyfika i różnorodność form wymaga ciągłej innowacyjności ze strony organizatorów, co owocuje dużym zainteresowaniem uczestników i wzrastającą popularnością szkoleń.

"Zostań instruktorem... to atrakcyjny zawód z przyszłością!" to przewodnie hasło Biura Usług Szkoleniowo - Turystycznych "SPORT-TUR", ukazujące główny aspekt kursów i szkoleń. Będąc instrukto- rem, absolwent kursu może pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również prowadzić wła- sną działalność gospodarczą związaną z określoną dyscypliną sportu. W przypadku ukończenia kursu z re- kreacji ruchowej ma możliwość realizacji zadań w sektorze publicznym i prywatnym, a po uzyskaniu tytułu instruktora sportu może ubiegać się o pracę np. w klubach sportowych. Stwierdzenie więc, że instruktor staje się zawodem przyszłościowym jest faktem oczywistym, a konkurencyjność szkoleń w tym zakresie zapewnia dużą popularność kursów kształcących i doskonalących.

Żył w latach 1931-2011